golfhanoi.vn

 
 
 
 

Luật Golf

Email In PDF.

Luật 1

MÔN GOLF

Tải về

Luật 2

ĐẤU LỖ

Tải về

Luật 3

ĐẤU GẬY

Tải về

Luật 4

GẬY GOLF

Tải về

Luật 5

BÓNG GOLF

Tải về

Luật 6

CẦU THỦ

Tải về

Luật 7

LUYỆN TẬP

Tải về

Luật 8

CHỈ ĐẠO; BÁO ĐƯỜNG ĐÁNH BÓNG

Tải về

Luật 9

THÔNG TIN VỀ SỐ CÚ ĐÁNH ĐÃ THỰC HIỆN

Tải về

Luật 10

KHU PHÁT BÓNG

Tải về

Luật 12

TÌM VÀ NHẬN BÓNG

Tải về

Luật 13

ĐÁNH BÓNG TẠI NƠI BÓNG NẰM; VỊ TRÍ BÓNG; KHU VỰC MUỐN VỤT GẬY VÀ ĐƯỜNG ĐÁNH BÓNG; THẾ ĐỨNG.

Tải về

Luật 14

ĐÁNH BÓNG

Tải về

Luật 15

BÓNG SAI; BÓNG ĐƯỢC THAY THẾ

Tải về

Luật 16

KHU LỖ GOLF

Tải về

Luật 17

GẬY CỜ

Tải về

Luật 18

BÓNG ĐANG NẰM YÊN BỊ XÊ DỊCH

Tải về

Luật 19

BÓNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG BỊ LỆCH HƯỚNG HOẶC DỪNG LẠI.

Tải về

Luật 20

NHẶT BÓN THẢ BÓNG VÀ ĐẶT BÓNG; ĐÁNH BÓNG NHẦM CHỖ

Tải về

Luật 21

LAU CHÙI BÓNG

Tải về

Luật 22

BÓNG CẢN TRỞ HOẶC GIÚP ĐỠ CHO THI ĐẤU

Tải về

Luật 23

VẬT XÊ DỊCH ĐƯỢC

Tải về

Luật 24

VẬT CẢN NHÂN TẠO

Tải về

Luật 25

ĐỊA HÌNH ĐẶC BIỆT VÀ LỖ GOLF SAI

Tải về

Luật 26

CHƯỚNG NGẠI NƯỚC (KẺ CẢ CHƯỚNG NGẠI NƯỚC MẶT BÊN)

Tải về

Luật 27

BÓNG MẤT HOẶC RA NGOÀI BIÊN; BÓNG TẠM THỜI

Tải về

Luật 28

BÓNG KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC

Tải về

Luật 29

ĐẤU TAY BA VÀ TAY TƯ

Tải về

Luật 30

ĐẤU LỖ 3 BÓNG, BỐNG GIỎI NHẤT VÀ 4 BÓNG

Tải về

Luật 31

ĐẤU GẬY 4 BÓNG

Tải về

Luật 32

CÁC KIỂU ĐẤU GẬY: BOGEY, PAR VÀ STABLEFORD

Tải về

Luật 33

BAN TỔ CHỨC

Tải về

Luật 34

TRANH CHẤP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH

Tải về

Phụ lục 1

LUẬT TẠI CHỖ (Luật 33.8) VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU (Luật 33.1)

Tải về

Phụ lục 2 và 3

Bất kỳ thiết kế gậy hoặc bóng gôn không được quy định tại các Luật 4 và 5 và Phụ lục II và III và có thể thay đổi đáng kể tính chất thi đấu sẽ được R.&A. và theo United States Golf Association ( Liên Đoàn Gôn Hoa Kỳ) quyết định.


Phụ lục 2

THIẾT KỂ GẬY GOLF

Tải về

Phụ lục 3

BÓNG GOLF

Tải về